Dienstverlening

Geachte relatie,

Van de Geest Advies hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, bancaire zaken en hypotheken. Daarom is binnen Van de Geest Advies een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten Van de Geest Advies minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van relaties.

Bijvoorbeeld:

  • Informatie over Van de Geest Advies
  • Onze diensten
  • Onze bereikbaarheid
  • Informatie over de premiebetaling
  • Onze relatie met de verzekeraar/geldverstrekker
  • Hoe wij worden beloond
  • Onze kwaliteit
  • Klachtenprocedure

In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze code. 
De gedragscode kunt u bij ons opvragen maar ook downloaden van onze website:

Klik hier om de gedragscode te downloaden
Klik hier om het beloningsbeleid te downloaden.

Contact

Bezoekadres:
Van de Geest Advies
Visserssteeg 22
3752 BZ Bunschoten-Spakenburg

T: 033-2990512
E: info@vandegeestadvies.nl

Postadres:
Postbus 210
3750 GE Bunschoten

 

KVK: 32118942
AFM: 12016071
KIFID: 300.010896
JNPG: 124599